Välj en sida

Låt mig göra Ditt företagande enkelt

R. Olssons Konsultbyrå hjälper dig och ditt företag med kvalitet- och miljöledningssystem och bokföring.

TJÄNSTER

Redovisningstjänster

Vi erbjuder även hjälp med Bokföringen i ert bolag enligt Era önskemål såsom:

  • Löpande bokföring
  • Löpande administration
  • Bokslut, etc.

Affärsutveckling

Vi erbjuder ditt företag kvalificerad affärsutveckling och har mångårig erfarenhet inom olika branscher. Vi kan effektivisera din verksamhet praktiskt och teoretiskt. Normalt tillvägagångssätt kan vara:

  • Nulägesanalys
  • Affärsplan med marknadsanalys och kundfokusering
  • SWOT-analys (starka och svaga sidor, möjligheter och hot)
  • Handlingsplan
  • Uppföljningar

ISO-9001 och 14001

Vi erbjuder er hjälp med att införa ISO 9001 och/eller ISO 14001 fram till färdig certifiering. Vilket innebär att vi skriver verksamhetssystemet med rutiner etc. och tillsammans med er implementerar systemet i er organisation. Utbildar , informerar er personal om allt vi gör samt att vi gör detta löpande och successivt i den takt ni själva känner att er organisation orkar med både praktiskt och ekonomiskt. Vid revisioner och ledningens genomgång etc. hjälper vi er att genomföra detta med ert certifieringsorgan. Denna hjälp gör vi även i Haccp och BRC systemen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vill du ha hjälp att bygga upp ditt systematiska brandskyddsarbete i ditt företag så bistår vi att skriva och implementera den grundläggande dokumentationen med rutiner och brandskyddskontroller som skall finnas enligt lag. Bistår även med utrymningsplaner etc.

Rådgivning via Nyföretagarcentrum

I samarbete med Nyföretagarcentrum Skaraborg, erbjuder jag rådgivning i Karlsborg och Töreboda.
Läs mer om rådgivningen här

KONTAKT

R. Olssons Konsultbyrå AB
Ronny Olsson
Flygfältsvägen 29
546 30 Karlsborg
Telefon: 070-524 93 73
E-post: ronny@rolkonsult.se

Godkänd för F-skatt

Medlem i KarlsborgsFöretagen

R. Olssons Konsultbyrå AB, Flygfältsvägen 29, 546 30 Karlsborg